تست تهاجم، migration assay، مکانیسم عملکرد واکسن بر پایه سیستم ایمنی، واکسن،پاسخ سیستم ایمنی، استراتژیهای درمان، طراحی واکسن، تولید پروتئین نوترکیب، طراحی واکسن های مالتی اپی توپ، مونوکلونال آنتی بادی

تست تهاجم سلولی (Invasion Test)
آبان, 1398 بدون نظر آموزش, اخبار, دسته‌بندی نشده, رسانه, علمی پژوهشی
سلول های نرمال بدن جانوران در صورت آسیب، واجد توانایی ترمیم با توانایی مهاجرت سلولی می باشند. داروهایی که بتوانند اثر حرکتی سلول ها را تحریک کرده و آن ها را به سمت مهاجرت سریع تر پیش ببرند، می توانند در ترمیم آسیب های فیزیکی مؤثر باشند. این اثر ...
ادامه مطلب