فیلم

واکسن
video مهر, 1398 بدون نظر آموزش, رسانه, علمی پژوهشی, فیلم
  واکسن، میکروارگانیسم کشته و یا ضعیف شده  بیماری زا است که به بدن تزریق شده تا باعث تحریک دستگاه ایمنی فرد شود. طی این عمل، دستگاه ایمنی بدن در برخورد با میکروارگانیسم اصلی قادر به دفاع از بدن باشد. در ادامه با Igs Group همراه باشید. کارکرد واکسن ها بدین ...
ادامه مطلب