دسته‌بندی نشده

تست تهاجم سلولی (Invasion Test)
آبان, 1398 بدون نظر آموزش, اخبار, دسته‌بندی نشده, رسانه, علمی پژوهشی
سلول های نرمال بدن جانوران در صورت آسیب، واجد توانایی ترمیم با توانایی مهاجرت سلولی می باشند. داروهایی که بتوانند اثر حرکتی سلول ها را تحریک کرده و آن ها را به سمت مهاجرت سریع تر پیش ببرند، می توانند در ترمیم آسیب های فیزیکی مؤثر باشند. این اثر ...
ادامه مطلب
جداسازی طحال و کشت لنفوسیت‌های طحالی
آبان, 1398 بدون نظر آموزش, دسته‌بندی نشده, علمی پژوهشی
نخاعی کردن موش شکافتن پهلوی چپ موش‌ها جهت خروج طحال جدا نمودن طحال از پهلوی چپ موش له کردن طحال در پلیت به وسیله سرنگ ته شیاردار تهیه سوسپانسیون طحالی در لوله فالکون همگن سازی سوسپانسیون با پیپتاژ کردن حذف گلبول‌های قرمز از سوسپانسیون سلولی حذف بقایای بافت طحالی ...
ادامه مطلب
ویژگیهای اتاق کشت
آبان, 1398 بدون نظر آموزش, دسته‌بندی نشده
دوری از بخش های میكروب شناسی و محل نگهداری حیوانات دوری از مكان های پر تردد استفاده از میز ها و كابینت های استیل تا به راحتی ضد عفونی شوند. برخورداری از قسمت قرنطینه برای بررسی مواد تازه وارد برخورداری از ناحیه اصلی كه عاری از عوامل عفونی و ...
ادامه مطلب