شرح خدمات تقویت رزومه علمی

1- مشاوره تحصیل در خارج از کشور

اگر برای تصمیم خود مبنی بر تحصیل در خارج از کشور نیاز به مشاوره دارید مشاوران ما آماده ارائه بهترین راه کارها به شما هستند. در حوزه تألیف مقالات پژوهشی جهت جذب در بهترین دانشگاه های خارجی در سراسر اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا

2- مشاوره تحصیل در داخل کشور 

تقویت رزومه برای مصاحبه دکتری
تقویت رزومه برای پذیرش یا ارتقاء به عنوان هیأت علمی

مشاهده توضیحات بیشتر خدمات تقویت رزومه علمی